اگرچه فاطمه هستی تورا معصومه ميخوانم

که با يادت نلرزام دل ساقی کوثر را

قال المعصوم عليه السلام:

من زار فاطمه المعصومه بقم وجب له الجنه

قال المعصوم عليه السلام:

من زار فاطمه المعصومه بقم فله الجنه

تفاوت اين دو حديث در ظاهر چيز زيادی نيست اما وقتی دقيق می شوی می بينی که دنيا و اخرت آدمی را پاسخگوست.اينکه کسی بهشت بر او واجب شود يا بهشت از آن او باشد چقدر فرق می کند؟!

من که نمی دانم....

خداوند زيارت با معرفتش را نصيب کند....

دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٥ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ توسط سید آشنا نظرات ()
تگ ها: