بنام دوست

خدايا!بلاها فزونی يافته

 هر آنچه مخفی می داشتيم در حال ظاهر شدن است

راه اميدمان نيز مدتهاست بسته شده

زمين بر ما تنگی می کند و از نعمت خست می ورزد

آسمان رحمتت نيز نمی بارد و ما تشنگان را ديگر راهی نيست

و اينجاست که به اين معنی رسيده ام که تنها تو ياری رساننده ای!

و از همه اينها بايد به سوی تو شکايت آورد

و از تو بايد کمک خواست زمانی که سختيها فرو می بارد و نااميدی سر ريز می کند!

پس بر محمد و اهل بيتش درود فرست!

آنان که خود برگزيدگان امر تواند!

آنانکه اطاعت از اوامرشان را وظيفه مان کرده ای و با اين ايجاب فهمانده ای به ما که چه مقامی دارند!

پس از تو می خواهم که به حق آنها گره از کار من بگشائی!و گشايشی در کار من ايجاد کنی!

آنچنان گشايشی که زمانش  چشم بر هم زدنی و حتی کمتر از آن باشد...

ای محمد و ای علی!

شما مرا کفايت کنيد که شما بهترين کفايت کنندگان هستيد!

کمکم کنيد که شما بهترين مددرسانان هستيد!

و تو ای مولای ما!

ای سلطان و ای امير حال ما!

به فرياد برس!

به سرعت!

هم اکنون!

شنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٥ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ توسط سید آشنا نظرات ()
تگ ها: