سلام.

اول: فينال بدون برزيل و آرژانتين نه تنها بی صفا نيست بلکه با قهرمانی ايتاليا کلی هم صفا داره!

دوم: وقتی سردار فرماندهی راهنمايی و رانندگی با کلی ادا و اطوار مردمسالارانه به اينکه برای يک ماشين ماهها قبل از توليد قبض جريمه صادر ميشه، پقی ميزنه زير خنده بايد متوجه شد که چه خبره!

اين قضيه بعد از خبر ساعت ۱۹ اتفاق افتاد که به تشريح نرم افزار هوشمند می پرداخت

اما نکته اينجاست که اين اتفاق بهيچوجه برای مردم خنده دار نيست!

سوم: فلسطين آنقدر غريب است که حتی کشته شدن تمام مردمش برای خيلی ها مهم نيست!

عراق هم کذا!

افغانستان هم کذا تر!

با اين جنگ طلبی آمريکا اميدوارم اين قضيه تبديل به شتری نشه که دم هر خونه ای می خوابه!

 

علی هنوز هم غريب است!

فاطمه هنوز غريب است!

کدام شيعه امروز غير از حرف کار ديگری هم برای از بين بردن غربت می کند؟!

پنجشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸٥ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ توسط سید آشنا نظرات ()
تگ ها: