هوالباقی بعد فناء کل شيئ

سلام.

اين متن رو ديروز نوشتم ولی به لطف ژرشين بلاق! پريد...

اين متن را به همان روشی که وقتی اول دبستان که درس (شب بود ماه پشت ابر بود) را می خوانديم بخوانيد.

------

امروز زلزله آمد.

امروز زلزله آرام آمد.

امروز زلزله ساعت پنج بعد از ظهر آمد.

وقتی زلزله آمد همه به آسمان نگاه می کردند.

امروز زلزله مهربان آمد.

امروز  وقتی زلزله آمد همه از خانه بيرون آمدند

بعضيها وقتی زلزله آمد شب را در پارکها خوابيدند.

اما...

فردا زلزله خواهد آمد.

فردا زلزله آرام خواهد آمد؟يا نه می آيد که امتحانی سخت تر از بم برايمان رقم زند؟

فردا آيا زلزله همين ساعت خواهد بود يا نه شب می خوابيم و صبح وقتی بيدار می شويم که سرمان به سنگ خورده باشد؟

آيا وقتی فردا زلزله آمد چشمی خواهيم داشت که به آسمان نگاه کند؟

آيا فردا زلزله به همين مهربانی خواهد بود؟يا نه خشمناک بر همه خوبان و بدان خواهد گذشت؟

فردا اگر زلزله آمد آيا خانه ای باقی خواهد ماند که از آن بيرون بيائيم؟زنده يا مرده؟

يا هنوز خوابيم که ندا خواهند داد خواجه!الرحيل!؟!

همين...

شنبه ٩ خرداد ،۱۳۸۳ساعت ٤:٤٥ ‎ب.ظ توسط سید آشنا نظرات ()
تگ ها: