ديروز پيش آرتور* بودم.تا رفتم تو ديدم يه پيرمردی نشسته و داره تعريف می کنه.

قيافه آرتور ديدنی بود!

چشاش زده بود بيرون از تعجب در عين حال يه لبخند تمسخر هم روی لبش خودنمايی ميکرد

پيرمرد با آب و تاب تعريف می کرد:

آره!خودم ديدم!سی دی شو برام آوردن! خود حضرت عباسه!صورتش هم مشخصه خيلی خوشگله!مياد ميره سر قبر امام حسين!

خيلی بهم برخورد!

گفتم آقا اين فيلم جعليه!

گفتن اين يه جمله و فوران آتش پيرمرد!

نه! اينو يه نفر ديده بعش با موبايلش فيلم برداری کرده!من نمی دونم!اما اين هستش!

اينو گفت و رفت.

آرتور خنديد و گفت اين ساده لوحی هاست که عقبمون انداخته!

گفتم اين فيلمو درست کردن و اول تو عراق پخش کردن برای درآمد!بعد زوار ايرانی ديدنش و خريدن و آوردن!بعدش هم که معلومه!پاساژ مهستان و تکثير ميليونی!

پيرمرد ديده بود که آرتور ارمنيه و حضرت عباس و اينا.شروع کرده بود به تعريف!

آخه مسلمونا!

کی با دوربين موبايل با کيفيت vcd فيلم برداری می كنه!

فعلا همين!

پ.ن: مرد شريفيه.تو خيابون ايرانشهر تعميرگاه تخصصی پرينتر اچ پی داره...

 

دوشنبه ٢ آذر ،۱۳۸۳ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ توسط سید آشنا نظرات ()
تگ ها: