خسته شدم.

اما برايم جالب بود.

اينکه هرکار کردم که جوابيه ای برای محمد بنويسم نه فرصتش پيش آمد نه دل راضی شد.بماند تا بعد...

اما جالبتر اينکه هنوز که هنوز است بسياری از اسناد مربوط به ۲۰-۲۵ سال گذشته که به نوعی به منافقين ارتباط پيدا می کند محرمانه سری و هزر جور چيز ديگر است...

نمی دانم!

من شايد از روی برخورد با کسانی که درگير با اين گروه بوده اند بتوانم به حقيقت برسم اما آن قشر از جوانانی که تا بحال علاقه ای به تحقيق نداشته اند چه کار خواهند کرد؟!

متاسفانه اينگروه آنقدر سربسته مانده است(گذشته و حتی حالش)که اگر دوباره شرايط او انقلاب پيش بيايد مطمئنم که جمع زيادی قربانی خواهند شد.

مسئوليتش با کسانی که نخواستند تا بدانيم...

پ.ن:                                                  به کجا می کشانيم؟

   چه شود ختم کار من؟

جمعه ۱۸ دی ،۱۳۸۳ساعت ٢:٥٦ ‎ق.ظ توسط سید آشنا نظرات ()
تگ ها: