صبر

     از

        زبان

             عجز

                   ثنا خوان

                              زينب(س)

                                          است...

بنام خدا.

خدايی که آفريد...

هر آنچه که هست و بوده و خواهد بود...

در حضور ميرزای شيرازی (ميرزای بزرگ ، صاحب فتوای تحريم تنباکو) روضه حضرت زينب خوانده می شود.

روضه،روضه ورود اهل بيت به مجلس ابن زياد است.

روضه خوان شروع می کند.

حمد و تسبيح الهی و دعاهای معمول ابتدای روضه ها...

وبا يک جمله ادامه داد که:

وقتی اهل بيت وارد مجلس ابن زياد شدند زينب(س) به نحوی وارد شد که <<مستنکرا>>يعنی کسی نشناخت يا خواست که کسی نشناسدش.

تا آمد ادامه بدهد صدای ميرزای شيرازی بلند شد

آقا! اول حق اين جمله را ادا کنيد و بعد ادامه دهيد!

روضه خوان هاج و واج مانده که چه بگويد.

وقتی ميرزای بزرگ اين را ديد خود شروع به صحبت کرد که:

ايها الناس! برای زينب هيچ شکنجه و توهينی بدتر از اين نبوده که بر کوفه ای وارد شود که زمانی پدرش از آنجا بر تمامی مملکت اسلامی خلافت می کده و حالا او را اسير بدانجا آورده اند!.

مگر نه اينکه زينب در کوفه حلقه درس داشته است؟!

دوشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸۳ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ توسط سید آشنا نظرات ()
تگ ها: