اگرچه فاطمه هستی تورا معصومه می خوانم

که با يادت نلرزانم دل ساقی کوثر را

مرحوم نجفی مرعشی مدتی بسيار الحاح بدرگاه خدا کردند تا يک بار به زيارت مرقد گم گشته جده السادت و بهجه قلب المصطفی حضرت زهرای اطهر نايل شوند تا آنجا که می گويند حاضرم تمام دار و ندارم* را بدهم تا به اين امر برسم! نقل شده که در عالم خواب به ايشان گفته شد که امکان ندارد! اما اگر می خواهی که به اين امر نائل شوی به زيارت فاطمه دختر موسی بن جعفر در قم برو! و اين شد که مرحوم مرعشی از نجف به قم آمدند و مجاور بارگاه حضرت معصومه شدند.

*: گفتن اين امر ظاهرا عادی است اگر مسئله مادی باشد اما اگر همه مسائل مادی و معنوی را در نظر بگيريم مقداری سخت می شود.نه؟!

پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٤ساعت ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ توسط سید آشنا نظرات ()
تگ ها: